دستگاه مشخصه‌یابی جریان- ولتاژ

  اندازه‌گیری جریان-ولتاژ (I-V) از جمله ویژگی اصلی الکتریکی برای ساخت دستگاه‌ها مبتنی بر ادوات نیمه‌هادی است. دستگاه اندازه‌گیری (I-V) در واقع وظیفه بدست آوردن جریان در مقابل ولتاژ یا مشخصات مقاومت با تهیه محرک ولتاژ/ جریان و اندازه‌گیری واکنش جریان/ ولتاژ را دارد. توسط این دستگاه اندازه‌گیری الکتریکی و بررسی و مشخصه‌یابی رفتار الکتریکی دستگاه‌های نیمه‌هادی از جمله ترانزیستورها، سنسورهای نوری و گازی، مقاومت‌ها، LED ها و دستگاه‌های الکترونیکی دیگر از جمله سلول‌های خورشیدی مدارهای الکتریکی، فراهم می‌شود.