میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ نوری

اطلاعات فنی دستگاه
مقیاس فوکوس0.002 mm
منبع نوریلامپ هالوژن 12v/ 30, 50, 100 W
چشمیWF10×/22mm