وت بنچ دولاپر

  جهت پخت­ های دو مرحله­ای فوتورزیست­ های ایجاد شده روی ویفر و همچنین خشک کردن نمونه و تجهیزات آزمایشگاهی از جمله بشر، ارلن و شیشه آلات استفاده می ­شود.